Jongeren over onderwijs: het jongerenpact ondertekend

Op dinsdag 26 juni ondertekenden jongerenvertegenwoordigers en de Vlaamse regering het Jongerenpact 2020. Het onderdeel “onderwijs” van dat Pact sluit mooi aan bij de basisprincipes van duurzaam onderwijs:

“De jongeren vinden dat de school een belangrijke rol heeft om jongeren voor te bereiden op de uitdagingen van onze maatschappij. De school moet hierbij uitgaan van de sterktes en interesses van de leerlingen. Ze moet jongeren opvoeden tot wereldburgers die na hun opleiding gemakkelijk hun weg vinden in deze wereld die alsmaar internationaler is. Talenkennis en internationale ervaringen zijn hierbij een belangrijke troef.”

Het engagement dat de Vlaamse regering in het Jongerenpact aangaat, luidt als volgt: “Jongeren die in 2020 het onderwijs verlaten, hebben hun vaardigheden opgebouwd vertrekkende vanuit hun eigen competenties en interesses. De jongeren moeten klaargestoomd worden om op creatieve manieren het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen in een geglobaliseerde wereld die constant in verandering is ondermeer in functie van de arbeidsmarkt.”

http://www.jongerenpact2020.be/agenda/ondertekening-van-het-jongerenpact-2020/

Een jaar geleden pleitte de Vlaamse scholierenkoepel op basis van een enquête onder 4000 scholieren ook al voor ‘zinvolle’ leerstof.

Duurzaam onderwijs: basisprincipes

Elke eeuw heeft haar eigen onderwijs nodig. In de 21ste eeuw moet het onderwijs evolueren naar duurzaam onderwijs, waarin:

geen talent verloren gaat: onderwijs werkt voor elke leerling, ongeacht haar achtergrond.

– energie-voor-leren hernieuwd wordt: de energie van leerkrachten en studenten wordt maximaal omgezet in leren en ontwikkeling, wat nieuwe energie voor leren oplevert.

cruciale competenties duurzaam worden verworven: leerlingen ontwikkelen de competenties die cruciaal zijn voor hun toekomstige leven, en voor de toekomst van de planeet.