Leren door te creëren!

Leerlingen tot leren brengen door hen nieuwe dingen te laten creëren? Dat is het pedagogisch recept achter de Amerikaanse High Tech High Schools, waaraan een documentaire is gewijd die we binnenkort ook in Nederland en Vlaanderen kunnen zien. De documentaire heet “Most likely to succeed” en gaat uit van het idee dat leerlingen die in het onderwijs veel kansen krijgen om via projecten allerlei innovatieve dingen te bouwen, maken of creëren een grotere kans maken om (a) het onderwijs boeiend te blijven vinden én (b) tegelijkertijd  veel vakgebonden en vakoverstijgende competenties op een beklijvende manier te verwerven.

Op de website van de High Tech High Schools vind je tal van voorbeelden van projecten waaraan de leerlingen werken:

 • Projectielen in beweging: de leerlingen bouwen raketten en projectielen die een precieze afstand kunnen overbruggen en moeten daarvoor onder andere wiskundige, wetenschappelijke en talige vaardigheden aanwenden en ontwikkelen.
 • Mijn leven: De leerlingen zoeken naar creatieve manieren om belangrijke gebeurtenissen in hun leven aan anderen te vertellen. Ze verbinden verhalen aan posters en kunstwerken en exploreren de mogelijkheden van moderne technologie.
 • Poppenkast: De leerlingen maken van gerecycleerde materialen poppen die ze vervolgens gebruiken om een poppenkastvertelling te produceren over het lot van de Inca’s en de Azteken. Ze verbinden technologische competenties met competenties op het vlak van taal, geschiedkundig inzicht en burgerschap.
 • De globe: De leerlingen maken allerlei variaties van de wereldbol waarin ze diverse aspecten van het leven op de planeet in het ontwerp verwerken (de klimaatopwarming, de verdeling van rijkdom, reliëf…).
 • Onder water of In de lucht: De leerlingen bouwen zelf onderzeeërs en vliegers en moeten daarvoor natuurkundige en wiskundige inzichten koppelen aan technologisch inzicht.
 • De set voor een moordverhaal: De leerlingen gebruiken een tekenprogramma op de computer om drie-dimensionele ontwerpen te maken van het decor voor een moordverhaal, dat ze zelf schrijven.
 • Immigratie vandaag: De leerlingen creëren een podcast op basis van interviews met echte migranten of vluchtelingenkinderen in hun omgeving. Ze creëren ook een kunstwerk op basis van een roman of kortverhaal dat ze lazen en waarin de problematiek van migratie centraal staat.

Leren via creëren. Complexe dingen leren via het creëren van complexe producten. Vakkennis doen werken in plaats van ze alleen maar op te slorpen en verbaal te reproduceren op een examen of toets. Bouwen, innoveren, bijdragen, creëren: het zijn niet alleen werkwoorden die verwijzen naar de resultaten van leerprocessen, maar ook naar krachtige aandrijvers van leerprocessen. De uitdaging om iets te mogen creëren, het opslorpen van kennis om iets te kunnen creëren, het vooruitzicht om dat samen met anderen te doen en dat voor anderen te doen: DAT geeft jonge mensen heel veel positieve energie-voor-leren. Dat geeft zuurstof aan het duurzaam onderwijs van de 21ste eeuw.

Bekijk de trailer van de documentaire

http://mltsfilm.org/

Bekijk de website van High Tech High Schools en hun projecten

http://www.hightechhigh.org/projects/

De digitale kloof in kaart gebracht

In het Verenigd Koninkrijk werd een “digital heat map” gebruikt om aan te geven welke delen van de bevolking over te weinig digitale competenties dreigen te beschikken om volwaardig te functioneren in de 21ste-eeuwse maatschappij. Het is erg interessant om na te gaan welke indicatoren bij dit onderzoek werden gebruikt om de digitale kloof in kaart te brengen. Op basis van onderzoek van de Universiteit van Twente en de London School of Economics and Political Science werd een instrument ontwikkeld waarbij de respondenten moeten aangeven hoe goed ze bepaalde handelingen ze met moderne technologie kunnen uitvoeren of hoe zelfzeker ze zich daarbij voelen. De volgende indicatoren bleken de sterkste informatieve en voorspellende waarde te hebben. Inspirerend voor het onderwijs van de 21ste eeuw?

 1. Met technologie aan de slag
  1. Ik kan bestanden die ik download openen.
  2. Ik kan een foto die ik online vond downloaden en bewaren.
  3. Ik kan snelkoppelingstoetsen gebruiken (bv CTRL-C om te kopiëren, CTRL-S om te bewaren).
  4. Ik kan een nieuw tabblad in mijn browser openen.
  5. Ik kan een website markeren als een van mijn favorieten.
  6. Ik weet wat ik moet doen om naar een andere webpagina te gaan.
  7. Ik kan online formulieren invullen.
  8. Ik kan bestanden opladen op het internet.
  9. Ik kan mijn privacy-instellingen aanpassen
  10. Ik kan verbinding maken met een WIFI-netwerk.
 1. Met informatie omgaan op het internet
  1. Ik vind het moeilijk om goede zoektermen te vinden voor de informatie die ik zoek op het internet.
  2. Ik vind het moeilijk om een website terug te vinden die ik al eerder bezocht.
  3. Ik vind informatie op het internet zoeken erg vermoeiend.
  4. Soms beland ik op websites zonder te weten hoe ik daar ben terechtgekomen.
  5. Ik vind het ontwerp van veel websites erg verwarrend.
  6. Dat de layout van websites zo verschilt, maakt het internet moeilijk voor mij.
  7. Ik moet een cursus volgen over het vinden van informatie op het internet.
  8. Soms vind ik het moeilijk om na te gaan of de informatie die ik vond betrouwbaar is.
 1. Sociale vaardigheden
  1. Ik weet welke informatie ik online mag delen en welke best niet.
  2. Ik weet wanneer ik informatie online kan delen en wanneer best niet.
  3. Ik kan ervoor zorgen dat mijn commentaren en online gedrag passen bij de situatie waarin ik mij bevind.
  4. Ik weet hoe ik de groep met wie ik informatie deel kan aanpassen.
  5. Ik weet hoe ik vrienden uit mijn contactlijst kan verwijderen.
  6. Ik heb vertrouwen in mijn eigen vaardigheden om te bepalen wie ik online volg en wie niet (bijvoorbeeld op Twitter of Tumblr).
 1. Creatieve vaardigheden
  1. Ik weet hoe ik met bestaande beelden, muziek of videobestanden iets nieuws kan maken.
  2. Ik weet hoe ik inhoud die door anderen werd gecreëerd kan aanpassen.
  3. Ik kan een website ontwerpen.
  4. Ik weet welke licenties er gelden voor nieuwe inhoud die ik online zet.
  5. Ik heb voldoende vertrouwen in mijn vaardigheden om videobestanden die ik heb gecreëerd online te zetten.
  6. Ik weet welke apps of software veilig zijn om te downloaden.
  7. Ik heb voldoende zelfvertrouwen om een commentaar op een blog, forum of webstite te plaatsen.
  8. Ik heb voldoende zelfvertrouwen om een eigen tekst online te publiceren.
 1. Mobiele toepassingen
  1. Ik kan apps installeren op mijn mobiele apparaten.
  2. Ik kan apps downloaden op mijn mobiele apparaten.
  3. Ik weet hoe ik de kosten van mobiele apps in de gaten kan houden en kan beheren.

Ook al lijkt de lijst niet volledig, toch bleek uit het pilot-onderzoek dat deze items heel wat vertellen over digitale competenties, vooral die van personen die dreigen de trein van de moderne technologie te missen. In het Verenigd Koninkrijk alleen bleek het over 12 miljoen burgers te gaan….

Meer lezen?

http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/pdf/From-digital-skills-to-tangible-outcomes/Measuring-Digital-Skills.pdf

http://www.bbc.com/news/technology-34570344

De kracht van verhalen

Een persoonlijk verhaal over een jong meisje dat in erbarmelijke omstandigheden in een Pakistaanse schoenenfabriek werkt, maakt het begrip “kinderarbeid” in één klap concreter, begrijpelijker en aangrijpender voor leerlingen in de westerse wereld. Persoonlijke verhalen scheppen krachtige verbindingen in ons hoofd. Ze maken, letterlijk en figuurlijk, een sterke indruk op ons brein. Een heel leven lang zijn mensen nieuwsgierig naar verhalen van andere mensen. Het merendeel van onze vrije tijd besteden we eraan. Of die verhalen over andere mensen in de vorm van fictie of non-fictie tot ons komen, maakt ons weinig uit. Verhalen maken in ons brein allerlei inlevingsprocessen los. Daardoor blijven de emoties, inzichten en levenslessen die aan verhalen zijn verbonden veel sterker hangen. Mensen kunnen verhalen ook goed begrijpen, precies omdat ze er zoveel mee in aanraking komen en de structuur ervan snel leren herkennen. Het is dan ook geen toeval dat veel tentoonstellingen rond de herdenking van drama’s die we nooit mogen vergeten, worden opgehangen aan de hand van echte getuigenissen en persoonlijke verhalen. Het is geen toeval dat veel leraren verhalen vertellen om hun leerinhouden toegankelijker te maken. En het is geen toeval dat sterke verhalen uit de wereldliteratuur bijzonder goed geschikt zijn om in allerlei ontwikkelingsdomeinen – van geschiedenis en economie tot godsdienst en aardrijkskunde – abstracte inhouden sterker te laten beklijven.

Maar leerlingen kunnen in de klas niet alleen naar verhalen luisteren, ze kunnen ze ook zelf proberen te construeren. Neem nu de vluchtelingencrisis. Via de media vangen onze leerlingen flarden informatie en losstaande beelden op: tentenkampen in het hartje van Brussel, brancards met gewonden in Syrië, bootjes dobberend op zee…. Losse eindjes, maar hoe loopt het verhaal van de vluchtelingen echt? Waar begint hun verhaal? Wie voert er oorlog in Syrië en wie is er het slachtoffer van? Naar waar vluchten de Syriërs precies? In welke gebieden komen ze eerst terecht? Hoe is de toestand in de grote vluchtelingenkampen? Waarom en hoe wagen ze de oversteek naar Europa? Welke weg leggen ze daar af? En welke procedure doorlopen ze in ons land?

Welk schoolteam gebruikt één van haar grote muren (in de gang? in een klaslokaal?) om het verhaal van echte vluchtelingen door haar leerlingen te laten reconstrueren en aan de hand van mappen, kaarten, foto’s, schema’s te doen visualiseren? Welk schoolteam gebruikt getuigenissen op het nieuws, op het internet en in de kranten om dat verhaal tot leven te brengen, en maakt van de gelegenheid gebruik om leerlingen te leren kritisch met informatiebronnen om te gaan? Welk schoolteam slaat hierrond de handen in mekaar en creëert een vakoverstijgend project waarin economie, aardrijkskunde, wiskunde, taal, wereldoriëntatie, burgerschapsvorming , zedenleer en godsdienst geïntegreerd aan bod komen? Wie helpt leerlingen om van losse flarden naar dieper-gaande inzichten te komen? En wie gebruikt de kracht van het menselijk verhaal om dat inzicht bij leerlingen diepgaand te doen beklijven? Welk schoolteam maakt van een dode muur een venster op de grote levende wereld?